Sąlygos ir taisyklės

VilniusTransfer.com

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Užsakovas – pilnametis fizinis asmuo arba juridinis asmuo.
1.2. Paslauga (-os) – keleivių pervežimo, transporto nuomos, tarpininko paslaugos tarp Keleivio ir Vežėjo. Paslaugą taip pat sudaro ar gali sudaryti Rezervacija, kai priskiriamas Transportas Užsakymui.
1.3. Paslaugų teikėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Evitra LT“, administruojanti interneto svetainę www.vilniustransfer.com ir teikianti Paslaugas.
1.4. Keleivis – asmuo (asmenys), kuris (-ie) naudojasi užsakytu Transportu, vykdamas (-i) pasirinktu maršrutu, taip pat naudojasi kitomis Vežėjo teikiamomis paslaugomis.
1.5. Vežėjas – fizinis arba juridinis asmuo, vykdantis keleivių pervežimo paslaugą.
1.6. Transportas – Paslaugų teikėjo siūlomos transporto priemonės, skirtos Paslaugoms atlikti, skirstomos pagal klases: Komforto, Verslo, Premium, Premier, Miniveno, Mikroautobuso, Autobuso klasės.
1.7. Transferas (Transferis) – bent vieno keleivio pervežimas iš vienos iki kitos nurodytos vietos. Į transfero paslaugas įeina: keleivių pasitikimas su vardine lentele, bagažo pakrovimas / iškrovimas į / iš transporto priemonės, vairuotojo paslauga, kuras nurodytai kelionei, transporto priemonės nuoma. Transferas gali būti užsakomas į vieną arba į abi puses (pirmyn – atgal).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutikdamas su taisyklėmis, Užsakovas tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su keleivių pervežimo sąlygomis kurias teikia Paslaugų teikėjas.
2.2. Šios taisyklės nustato Rezervacijos, Paslaugų įsigijimo ir naudojimo sąlygas, užsakant Paslaugas interneto svetainėje www.vilniustransfer.com, www.evitra.lt, Paslaugos teikėjo nurodytu el. paštu, Viber, WhatsApp, Paslaugų teikėjo biure.

3. UŽSAKYMO PATEIKIMO, PASLAUGŲ NAUDOJIMO, ATŠAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA

3.1. Paslaugos teikiamos užsakant jas interneto svetainėje www.vilniustransfer.com, www.evitra.lt, Paslaugos teikėjo nurodytu el. paštu, Viber, WhatsApp, Paslaugų teikėjo biure.
3.2. Užsakovas užsakydamas Paslaugą interneto svetainėje www.vilniustransfer.com turi užpildyti visus būtinus laukus formoje.
3.3. Užsakovas užsakydamas Paslaugą Paslaugos teikėjo nurodytu el. paštu, Viber, WhatsApp turi pateikti reikalingą informaciją apie Paslaugą: keleivių pervežimo data, išvykimo laikas, transporto nuomos trukmė, maršrutas, pageidaujamas transportas, keleivių ir bagažo skaičius, kitus pageidavimus.
3.4. Užsakant Transferį būtina nurodyti lėktuvo skrydžio numerį, jei pervežimas yra iš oro uosto arba autobuso, traukinio atvykimo miestą, jei pervežimas yra iš stoties; keleivio paėmimo adresą, jei pervežimas yra teikiamas iš kitos vietos; nuvykimo adresą; Paslaugos pradžios laiką; keleivio kontaktinį telefono numerį, užrašą asmeniniui pasitikimui, pageidavimus.
3.5. Apmokėjimo būdą už konkrečią kelionę nustato Paslaugos teikėjas. Apmokėjimo būdai: išankstinis apmokėjimas bankiniu pavedimu; per elektronines mokėjimo sistemas; mokėjimo kortelė; mokėjimas vairuotojui kortele; grynais (euro valiuta).
3.6. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę prašyti dalinio išankstinio apmokėjimo, jei Užsakymo vykdymo pradžios data yra ne ankščiau nei 7 kalendorinės dienos. Kitu atveju, Paslaugų teikėjas turi teisę prašyti visiško išankstinio apmokėjimo už Paslaugas.
3.7. Pateikta Užsakovo užklausa nėra laikoma rezervacija. Užsakymas laikomas priimtas ir vykdomas tik po abipusių Paslaugų teikėjo ir Užsakovo raštiško patvirtinimo.
3.8. Užsakovas patvirtindamas Paslaugas sutinka su Paslaugų atšaukimo sąlygomis:
3.8.1. Užsakovas turi teisę vienšališkai atšaukti Užsakymą.
3.8.2. Užsakovui vienašališkai atšaukiant Užsakymą likus mažiau nei 24 val. Užsakovas sutinka ir įsipareigoja apmokėti visą Užsakymo sumą.
3.8.3. Užsakovui vienašališkai atšaukiant Užsakymą likus mažiau nei 72 val. Užsakovas sutinka ir įsipareigoja apmokėti 80% Užsakymo sumos.
3.8.4. Užsakovui vienašališkai atšaukiant Užsakymą likus mažiau nei 7 d. Užsakovas sutinka ir įsipareigoja apmokėti 50% Užsakymo sumos.
3.8.5. Negavus išankstinio arba pilno apmokėjimo iki sutartos iš anksto datos ir aptartoms sąlygoms, Paslaugų teikėjas turi teisę neteikti Užsakovui Paslaugas ir atšaukti Rezervaciją.
3.8.6. Negavus išankstinio arba pilno apmokėjimo iki sutartos iš anksto apmokėjimo datos ir aptartoms sąlygoms, Paslaugų teikėjas turi teisę neteikti Užsakovui Paslaugas ir atšaukti Rezervaciją.
3.9. Paslaugų teikėjas gali prašyti Užsakovo pateikti garantinį raštą arba raštišką patvirtinimą apie Paslaugų apmokėjimą. Nepateikius šių dokumentų užsakymas laikomas negaliojantis.
3.10. Pateikiant visus duomenis Užsakovas yra visiškai atsakingas už informacijos teisingumą. Paslaugų teikėjas neatsako už Užsakovo įvestą klaidingą arba melagingą informaciją.
3.11. Klaidos atveju Užsakovo kontaktiniuose duomenyse, atvykimo / išvykimo laikuose, adresuose arba kitoje informacijoje, kurią pateikia Užsakovas, klaida laikoma Užsakovo kalte ir kompensacija nėra suteikiama.
3.14. Paslaugų teikėjas nekompensuoja Užsakovo patirtų bankines ir kitų mokėjimo išlaidas;
3.15. Jei Užsakovas pageidauja sąskaitos-faktūros jis turi pateikti Paslaugų teikėjui rekvizitus ir visus būtinus duomenis užsakymo dieną. Paslaugų teikėjas pateikia sąskaitą-faktūrą po Paslaugų suteikimo dviejų darbo dienų bėgyje.
3.16. Kitos papildomos, išanksto neužsakytos paslaugos teikiamos pagal galimybę.
3.17. Pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

Užsakovas turi teisę:
4.1. Gauti užsakytą pervežimo paslaugą.
4.2. Vežti bagažą Paslaugų teikėjo nustatyta tvarka.

Užsakovas privalo:
4.3. Prieš atlikdamas Užsakymo pateikimą, Užsakovas privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles, įsitikinti, jog sąlygos jam yra priimtinos, suprantamos ir tik tada atlikti Užsakymą.
4.4. Pateikiant užklausą, pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį telefoną, el. pašto adresą, norimos kelionės datą, maršrutą, išvykimo laiką, skrydžio numerį, keleivių skaičių, kitus pageidavimus;
4.5. Pateikti užsakymą nevėliau kaip 5 valandos prieš kelionę;
4.6. Perspėti Paslaugų teikėją apie visus pakeitimus, kurie nebuvo nurodyti pateiktoje užklausoje;
4.7. Perspėti Paslaugų teikėją apie galimą vėlavimą nevėliau kaip likus vienai valandai iki kelionės pradžios;
4.8. Apmokėti papildomas išlaidas (vaikiškų automobilinių kėdučių nuoma, papildomas bagažas, nuomos viršvalandžius, prastova, papildomos stovėjimo aikštelės išlaidos, papildomas kilometražas);
4.9. Netrukdyti vairuotojui vykdant užsakymą valdyti transporto priemonę;
4.10. Laikytis visų saugos reikalavimų kelionės metu;
4.11. Sumokėti už paslaugas. Kelionėje, kuri trunka ilgiau, negu viena diena, mokėjimas atliekamas pirma diena, arba pagal susitarimą su Užsakovu;
4.12. Naudoti transporto priemonę pagal jos paskirtį, negadinti jos, nevartoti ir neturėti atidarytų alkoholinių gėrimų kelionės metu, nerūkyti salone, nepalikti jokių šiukšlių;
4.13. Padengti Paslaugų teikėjui nuostolius, jeigu dėl keleivių kaltės buvo apgadinta ar sunaikinta transporto priemonė ar jos įranga;
4.14. Važiuojant į užsienį turėti galiojančią vizą, pasą, kelionės draudimą ir nevežti su savimi jokių nelegalių prekių arba kitų uždraustų daiktų;
4.15. Perspėti Paslaugų tiekėją, jeigu Užsakovas neranda vairuotojo sutartoje vietoje sutartu laiku.

5. PASLAUGŲ TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Paslaugų teikėjas turi teisę:
5.1. Prašyti Užsakovą sumokėti užstatą arba pilną užsakymo sumą prieš kelionę;
5.2. Negavus išankstinio arba pilno apmokėjimo iki sutartos iš anksto datos, neteikti Užsakovui pervežimo paslaugas ir atšaukti transporto rezervaciją;
5.3. Paslaugų teikėjas neatsako už transporto priemonės bagažinėje patalpinto bagažo turinį ir už šio turinio išsaugojimą, tačiau imasi visų nuo vairuotojo priklausančių priemonių keleivių turto saugumui užtikrinti;.
5.4. Neteikti paslaugų kelionės metu, jeigu Užsakovas nesutinka suderinti su Paslaugų teikėju ir apmokėti vietoje arba pavedimu papildomas paslaugas: vaikiškų automobilinių kėdučių nuoma, papildomas bagažas, nuomos viršvalandžiai, prastova, papildomos stovėjimo aikštelės išlaidos, papildomas kilometražas, transporto priemonės ar jos įrangos sugadinimas dėl Užsakovo kaltės;
5.5. Neteikti Paslaugas apsvaigusiam (-iems), neadekvačiai besielgiantiems Keleiviams.
5.6. Neteikti paslaugų ir negrąžinti pinigų skirtumo, sumokėto užstato, visos nuomos paslaugos sumos, jeigu Užsakovas netinkamai atlieka savo įsipareigojimus, yra neblaivus arba kelia pavojų saugumui;
5.7. Neteikti pervežimo paslaugų, jeigu keleivis vėluoja daugiau nei 60 min. į pradinę maršruto vietą, jeigu su Užsakovu nėra suderinta kitaip. Jeigu Užsakovas per nurodytą laiką neatvyksta, laikoma, kad kelionė neįvyko dėl Užsakovo kaltės ir pinigų suma nėra grąžinama;;
5.8. Išlaipinti keleivį ir neteikti tolimesnių paslaugų, jeigu keleivis turi nelegalių prekių ir kitų uždraustų daiktų;
5.9. Negrąžinti sumokėtos užsakymo sumos, jeigu Užsakovas nepasinaudojo paslaugomis, kurias teikia Paslaugų teikėjas ir neperspėjo apie tai iš anksto.

Paslaugų teikėjas privalo:
5.10. Pateikti techniškai tvarkingą transporto priemonę nurodytam (-iems) maršrutui (-ams) su vairuotoju;
5.11. Turėti automobilio dokumentus (techninį pasą, vairuotojo pažymėjimą, techninės apžiūros taloną, draudimo polisus ir kt.);
5.12. Sugedus transporto priemonei Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant pašalinti gedimą, o jeigu tai neįmanoma, per sutartą laiką atsiųsti kitą tokios pačios klasės transporto priemonę;
5.13. Dėl Paslaugų tiekėjo kaltės pavėlavus 30 ar daugiau minučių į sutartą vietą, ar kitaip tinkamai nesuteikus paslaugų Užsakovui, taikyti nuolaidą užsakymui;
5.14. Pavėlavus valandai ar daugiau ir nepranešant apie tai Užsakovui iš anksto, arba dėl Paslaugų teikėjo kaltės neatvykimo į užsakymą, grąžinti visą užsakymo sumą Užsakovui;
5.15. Laikytis Kelių eismo taisyklėse nurodytų reikalavimų.

6. BAGAŽO VEŽIMO SĄLYGOS

6.1. Užsakovas privalo iš anksto informuoti apie bagažo skaičių ir tipą tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų pasirinkti optimalų transporto variantą;
6.2. Jeigu Klientas atvyksta į užsakymą su papildomų bagažų ir neperspėja apie tai Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę imti mokestį už papildomą bagažą. Jeigu automobilyje trūksta vietos arba Užsakovas atsisakė sumokėti mokestį už papildomą bagažą, atsisakyti teikti paslaugas, netaikyti kompensacijos ir negrąžinti užsakymo sumos.
6.3. Bagažas vežamas pagal galiojančias kelių eismo taisykles. Paslaugų teikėjas, vairuotojas turi atsisakyti vežti bagažą automobilio salone, ant sėdynių;
6.4. Keleiviai ir bagažas apdrausti pagal transporto priemonės galiojančius draudimo polisus ir draudimo kompanijų taisykles.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Paslaugų teikėjas visiškai atsako už Užsakovui savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą, įskaitant keleiviams padarytą žalą, bei atlygina nuostolius Užsakovui;
7.2. Paslaugų teikėjas užtikrina visišką Užsakovo duomenų konfidencialumą;
7.3. Paslaugų teikėjas gali perduoti teisę atlikti transferą kitoms keleivių vežimo įmonėms;
7.4. Jeigu keliaujate su Paslaugų teikėjo partneriais, visos keleivio vežimo ir bagažo sąlygos lieka tos pačios;
7.5. Paslaugų kainos galioja iki jų oficialių pakeitimų svetainėje ir Paslaugų teikėjas gali jas keisti;
7.6. Paslaugų teikėjas teikia paslaugas pagal galiojančius teisės aktus Lietuvoje.
7.7. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.